Onderzoek

Oplossingsgericht nadenken over duurzame landbouw

Agro-ecologie, Permacultuur, voedselbossen …

Door de toenemende druk op open ruimte lijkt een verhoogde vraag naar landbouwoppervlakte voor voedselproductie in strijd met het even noodzakelijke herstel van onze biodiversiteit. Bij natuurinclusieve landbouw wordt al snel gedacht aan gesubsidieerde niet-productieve maatregelen of beheersovereenkomsten. Maar wat zou er allemaal mogelijk zijn, zowel voor de opbrengst van de boeren als voor de biodiversiteit, als de landbouw op grote schaal agro-ecologisch gemaakt werd?

Permacultuur is een ontwerpmethode, die ook veel aspecten van ons voedselsysteem bevat, van een gezonde bodem tot een eerlijke markt. We zetten de Wildernis in als “levend labo” om het potentieel van permacultuur op verscheidene schalen uit te diepen. In samenwerking met wetenschappers met uiteenlopende expertises onderzoeken we hoe het optimaal gebruik van natuurlijke en evolutieve processen in agro-ecosystemen verbeterd kan worden om een belangrijke bijdrage te leveren aan voedselzekerheid en andere ecosysteem diensten.

Biodiversiteit

… en de impact op herstel van de biodiversiteit

Om inzicht te krijgen in herstel van biodiversiteit in agro-ecologisch systemen, monitoren we tevens de evolutie van de biodiversiteit in zijn ruimste zin, op het land, in het water, en in de bodem. Het voorkomen van 28 soorten dagvlinders in de Wildernis toont aan dat zelfs temidden een landschap van traditionele landbouw een deel van de biodiversiteit zich snel kan herstellen.

%d bloggers liken dit: