Onderzoek

Holistisch nadenken over herstellende landbouw

Door de toenemende druk op open ruimte lijkt een verhoogde vraag naar landbouwoppervlakte voor voedselproductie in strijd met het even noodzakelijke herstel van onze biodiversiteit. Bij natuurinclusieve landbouw wordt al snel gedacht aan gesubsidieerde niet-productieve maatregelen of beheersovereenkomsten. Maar wat zou er allemaal mogelijk zijn, zowel voor de opbrengst van de boeren als voor de biodiversiteit, als de landbouw op grote schaal agro-ecologisch gemaakt werd?

We zetten de Wildernis in als “levend labo” om het potentieel van herstellende landbouw, en in het bijzonder Agriwilding, op verscheidene schalen uit te diepen. We bestuderen de uitdagingen zowel als de voordelen van landbouw naar het voorbeeld van de natuur, en monitoren de terugkomst van de biodiversiteit in zijn ruimste zin, op het land, in het water, en in de bodem. In samenwerking met wetenschappers met uiteenlopende expertises onderzoeken we hoe het optimaal gebruik van natuurlijke en evolutieve processen in agro-ecosystemen verbeterd kan worden om een belangrijke bijdrage te leveren aan zowel voedselzekerheid als herstel van de biodiversiteit.