Biodiversiteit

Biodiversiteit in de Wildernis

Herstel van de biodiversiteit

De naam van dit project – de Wildernis – is niet toevallig gekozen. Eén van de belangrijke doelstellingen naast voedselproductie is het herstel van de natuurlijke biodiversiteit. We monitoren de terugkomst van de biodiversiteit in zijn ruimste zin, op het land, in het water, en in de bodem. Het voorkomen van 28 soorten dagvlinders in de Wildernis toont aan dat, zelfs temidden een landschap van traditionele en industriële landbouw, een deel van de biodiversiteit zich snel kan herstellen in een agro-ecologisch systeem. Slimme landbouw-ecosystemen kunnen zo partners zijn van reservaten en het wereldwijde biodiversteitsverlies helpen herstellen.

%d bloggers liken dit: