Biodiversiteit

Terugkeer van de Biodiversiteit

De naam van dit project – de Wildernis – is niet toevallig gekozen. Eén van de belangrijke doelstellingen naast voedselproductie is het herstel van de natuurlijke biodiversiteit. Waarnemingen van 29 soorten dagvlinders in de Wildernis toont aan dat, zelfs temidden een landschap van traditionele en industriële landbouw, een deel van de biodiversiteit zich snel kan herstellen in een agriwilding systeem. Slimme agro-ecosystemen kunnen zo partners zijn van natuurreservaten en het wereldwijde biodiversteitsverlies helpen herstellen.