Agriwilding (een term naar analogie met rewilding, het herstel van wilde natuur) is landbouw met meerjarige planten en/of extensieve veeteelt waarbij gestreefd wordt om natuurlijke processen zoals koolstofberging, waterretentie en verdeling van voedingstoffen in de bodem, en natuurlijke pest controle te bevorderen. Dit zorgt voor een win-win situatie voor de landbouwer (minder financiële input, minder arbeid, meer veerkracht) en de biodiversiteit. In ‘de Wildernis’ wordt geëxperimenteerd met verscheidene agriwilding technieken (swales, stikstof-fixerende bomen, voedselbos, …) en groeit een grote verscheidenheid aan eetbare planten.

De Wildernis
Ines Van Bocxlaer
Aerebeekstraat 41 1540 Herne

Rekening – BE90 0019 0523 8432

BTW – BE0766798955